Nasjonale pårørendesider

Pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret i Oslo

BarnsBeste.no - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Pårørendeprogrammet.no

E-læring

«Snakketøyet» er et digitalt verktøy for deg som ønsker å støtte og ivareta barn som er pårørende:

Snakketøyet

Litteratur innen pårørendefaget

  • Pårørendesenteret i Oslo: Nær. En mestringsbok for pårørende. Kan bestilles på: post@piosenteret.no
  • Kari Bøchmann og Alice Kjellevold: 
    Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføringFagbokforlaget 2015.

Filmer for pårørende

Filmer for deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose, enten fordi du er pårørende selv, eller fordi du forholder deg til noen som er det.

Pfilm.no - Pårørendefilm