Nasjonale pårørendesider

E-læring

Litteratur innen pårørendefaget

  • Pårørendesenteret i Oslo: Nær. En mestringsbok for pårørende.Kan bestilles på: post@piosenteret.no. Boken koster kr 50+ porto.
  •  Kari Bøchmann og Alice Kjellevold: 
    Pårørende i helse- og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring. Fagbokforlaget 2015.

Filmer for pårørende