Velkommen til visningsleiligheten Emma MeDLiv. Her står mestring, sosial deltakelse og livskvalitet i sentrum.

Hos oss kan du oppleve et reelt bomiljø innredet med ulike hjelpemidler. Leiligheten ligger i en boligblokk med leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og fungerer som et ressurssenter for frihets- og velferdsteknologi.

En leilighet for mestring

Målet med leiligheten er å inspirere personer med nedsatt funksjonsevne, pårørende og fagpersoner til å prøve ut frihets- og velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen tryggere og enklere. Leiligheten har et mangfold av hjelpemidler som bidrar til økt grad av mestring i hverdagen.

Hos Emma MeDLiv kan all frihets og velferdsteknologi prøves av besøkende. Du kan også få veiledning av en fagperson når det gjelder utprøving, implementering og anskaffelse av produktene. 

Målrettet miljøterapi

I leiligheten henger det blå og grønne skilt med QR-koder. Ved å skanne disse får du en faglig og pedagogisk forklaring på hvordan brukeren selv kan mestre ulike dagligdagse gjøremål. Skiltene er plassert der hvor de ulike aktivitetene gjennomføres.

Fargene på skiltene signaliserer nivå på hjelpen brukerne trenger. Blå viser video av medarbeidere som tilrettelegger for gjennomføring av dagligdagse aktiviteter slik at brukeren kan mestre aktiviteten eller deler av aktiviteten selvstendig. De grønne fokuserer mer på hvordan den enkelte kan veilede seg selv ved bruk av hjelpemidler.

Kontakt oss gjerne for å avtale tidspunkt for et besøk. Grunnet leilighetens størrelse er det ønskelig at det ikke er flere enn åtte personer på besøk samtidig.