Illustrasjon: Brobyggerprogrammet handler om å etablere helhetlige tjenester for mennesker med utviklingshemming.

Brobyggerprogrammet handler om å etablere helhetlige tjenester for mennesker med utviklingshemming.

Brobyggerprogrammets nettsider skal bidra til å gi oversikt over tilbud i gjennom livsløpet. Det er pårørende, brukere og medarbeidere som er målgruppe for sidene.

«Alle individer du kommer i kontakt med er flinke, men det er veien til personen som kan hjelpe som er vanskelig» -Pårørende

Organisasjoner for utviklingshemmede og pårørende:

Har du innspill til nettsidene til Brobyggerprogrammet? Send en e-post til: redaksjonen@baerum.kommune.no