Satsingsområdene i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus (UHT), Bærum kommune, er basert på strategien og visjonen som er felles for alle utviklingssentrene i Norge; «Utvikling gjennom kunnskap»

Videre skal utviklingssentrets utviklingsområder baseres på felles hovedmål om å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sitt fylke samt arbeide innenfor følgende felles delmål:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene

Besøksadresse:
Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10
1338 SANDVIKA