TT-kort er et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egenhånd.

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

Personer med funksjonsnedsettelse som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut søknadsskjem (se nedenfor) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

Les mer om Transport for funksjonshemmede (TT-kort) på Viken fylkeskommune nettsted her

Søknadsskjema for Transport for funksjonshemmede (TT-kort) på Viken fylkeskommunes nettsted her