Ved tildeling av omsorgsbolig i nye boligprosjekter vil beboere få anledning til å velge med leie eller eie sin egen bolig.  Hvis flere enn 70 % ønsker å kjøpe sin bolig, vil kommunen bistå med å etablere et borettslag.  Dette på bakgrunn av lovverket og begrensninger i kommunens andel til å eie andeler.

Finansiering

Ved etablering av borettslag kan borettslaget ta opp felleslån med 75 % av kjøpesummen.  Alternativt kan beboere søke om startlån og etableringstilskudd.  Hvis kommunen innvilges investeringstilskudd fra Husbanken, vil kommunen gi tilsvarende beløp i rabatt ved kjøp med vilkår om prisregulering.

Ved eiemodell er det styret som vil forestå daglig drift og vedlikehold og ikke kommunen.