Ledsagerbevis er et personlig kort med bilde, utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Fra og med høsten 2024 kan man velge mellom et fysisk kort eller digitalt på mobil.

Hva er ledsagerbevis?

Mange med nedsatt funksjonsevne trenger bistand for å delta på ordinære kultur – og fritidsarrangementer. Ledsagerbeviset er et hjelpemiddel for økt tilgjengelighet og reduksjon av kostnader for personen med nedsatt funksjonsevne. Som hovedregel gis ledsager fri adgang / redusert betaling til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt på offentlige transportmidler. Kortholder betaler selv gjeldende priser.

Ledsagerbevis ordningen er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene der ordningen aksepteres.

Gyldighetsdato er påført beviset. Ved misbruk av ordningen vil beviset bli krevd tilbake.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Har du en varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse utover 2 år, kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som har behov for hjelp/følge for å kunne delta på arrangementer/ta kollektiv transport.

Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å få ledsagerbevis, så lenge behovet er dokumentert. Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen og for barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et særlig omfattende assistansebehov.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du ledsagerbevis

Husk at du må legge ved portrettfoto og legeerklæring/uttalelse fra helsepersonell. Søker må velge mellom digitalt eller fysisk kort og hovedregel er ett kort pr. søker

Ledsagerbevis - digitalt søknadsskjema

Får du ikke sendt søknad digitalt, ta kontakt med Tilrettelagt Fritid