Ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholderen er avhengig av ledsager. 

Hva er ledsagerbevis?

Mange funksjonshemmede trenger bistand for å delta på ordinære kultur – og fritidsarrangementer. Ledsagerbeviset er et hjelpemiddel for økt tilgjengelighet og reduksjon av kostnader for den enkelte funksjonshemmede.

Ledsagerbevis ordningen er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal som hovedregel gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang / redusert betaling til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i / nyttiggjøre seg uten bistand. 

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene. Gyldighetsdato er påført beviset. Ved misbruk av ordningen vil beviset kreves tilbake.          

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Har du en varig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis. 

Ledsagerbeviset vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk og fysisk utviklingshemming.
  • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser
  • Hjerte/ lungesykdommer, allergier og lignende.

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du ledsagerbevis

Husk at du må legge ved portrettfoto og legeerklæring/uttalelse fra helsepersonell. 

Ledsagerbevis - digitalt søknadsskjema

Ledsagerbevis - søknadsskjema pdf