Avlastning og barnebolig

Slik søker du

Tilbud om døgnavlastning til familier i Bærum med hjemmeboende barn og unge med ulike funksjonshemminger. 

Søk om avlastningstjeneste eller barnebolig her

Her finner du oversikt over avlastningstjenester og barneboliger.