Avlastning for pårørende til personer med demens som bor hjemme

Pårørende til personer med demens som bor hjemme, kan få avlastning. Avlaster kommer hjem til personen med demens og er stedfortreder for pårørende. Timene med avlastning er ment som en støtte og hjelp til pårørende og planlegges i samarbeid med dem.

Tjenesten er gratis. For mer informasjon om avlastning ved demenssykdom ta kontakt med kommunen via demenstelefonen  488 65 091 eller send mail til demensinfo@baerum.kommune.no

Slik søker du

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)