Jobb hos Individuell avlastning?

Vi trenger stadig nye avlastere for barn på forskjellig alder og med forskjellige funksjonshemninger. Kanskje en avlasterjobb kan være noe for deg? 

For å bli avlaster  må du ha bestått Norsk B1 og levere godkjent politiattest.

Alle avlastere har en  timelønn 150,- kr, og ansettes midlertidig, avlastere mottar midlertidig arbeidsavtale som følger brukers vedtaksperiode. Avlaster mottar lønn etter gjennomførte timer og innlevert timeliste.

Søknadsskjema om bli individuell avlaster finner du her