Aurora verksted er et ideelt samvirke som etter kontrakt med Bærum kommune tilbyr individuelt tilpassende arbeidsplasser innen kunst og håndverk.

Arbeidstakerne er mennesker med ulik grad av funksjonsvariasjoner, hovedsakelig utviklingshemning, psykiatriske diagnoser eller fysiske funksjonsvariasjoner. Målet er å gi den enkelte mulighet til å delta i samfunnet, og sikre mening og verdighet. 

Hvem kan søke?

Søkere som er uføretrygdet eller i en avklaring til uføretrygd, og som har fullført videregående skole kan søke. Mulighet for tilrettelagt arbeid i Arba skal ha blitt vurdert. 

Tilrettelagt arbeid på Aurora verksted tildeles gjennom Tildelingskontoret, Bærum kommune. Øvre aldersgrense er 60 år. Aurora verksted tilrettelegger for brukere med oppfølgingsbehov fra 1:1 til 1:4. 

Aurora verksted har løpende opptak ved ledig kapasitet.

Varighet

Vedtaket er ikke tidsbegrenset. Tildelingskontoret og Aurora verksted vil sammen vurdere den enkeltes utvikling og jevnlig vurdere andre arbeidsmuligheter.

Les mer på Aurora 

Søk Tilrettelagt arbeid her

Søknadsskjema for utskrift (pdf)