På grunn av lave temperaturer og lite bevegelse i luften kan det i perioder oppstå mer luftforurensning. På grunn av de svært lave tempreturene og værforholdene inn mot helgen er det varslet høy luftforurensning i kommunen.

Kommende helg, 19.-21- januar,  er det forventet høy luftforurensning (rødt nivå) i Bærum kommune. 

Hvem bør følge helseråd?

Ved høy luftforurensning (rødt nivå)

For personer med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer er det en risiko for at plagene deres forverres ved høy forurensing (rødt nivå). Er du i en risikogruppe bør du redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene.

Ved svært høy luftforurensning (lilla nivå)

Ved svært høy luftforurensning kan risikogrupper i befolkningen være svært utsatte for helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. Den friske befolkningen bør redusere utendørs fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene, spesielt hvis du har symptomer som hoste ellers sår hals. Dersom du tilhører en risikogruppe (astma, kroniske luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer), bør du helst ikke oppholde deg utendørs i de mest forurensede uteområdene.

Les mer om helseråd her: luftkvalitet.miljodirektoratet.no - helseråd og forurensningsklasser

Følg luftkvaliteten i kommunen

luftkvalitet.miljodirektoratet.no finner du to dagers varsel med detaljerte kart over kommunen og delområder.

Se luftkvalitetsmålinger her