Om oss - bilde av alle ansatte

Hos Kjøkkentjenesten har vi en høy grad av fagkompetanse samlet på ett sted. Vårt team har lang erfaring, og evne og vilje til nytenking og videreutvikling.

Et godt samarbeid mellom kokker, kostøkonomer, ernæringsfysiolog, administrasjon og sjåfører, gjør at vi kan tilby en mat og leveringsordning som vi er stolte av.

Våre kokker prøver hele tiden ut nye oppskrifter og produksjonsmetoder. Sammen med vår ernæringsfysiolog jobber vi aktivt for å sikre at maten vi leverer er av ernæringsmessig riktig kvalitet, og at vi kan levere riktig mat til rett person. Maten vi leverer er smakfull, næringsrik, og følger Helsedirektoratets anbefalinger for eldre.

Vi jobber systematisk med kompetanseheving innenfor faget mat og ernæring i alle delenheter i pleie- og omsorg.

I 2013 fikk Kjøkkentjenesten i Bærum Matomsorgsprisen. Dette er en hederspris for å være innovative mht. produksjon av god og næringsrik middag og for kunnskapsspredning om mat og ernæring i kommunen. Vi leder Hanne Hagen Jensen er også tildelt Deltas arbeidsgiverpris.

Kontakt Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken

Ta gjerne kontakt med oss

Matomsorg og ernæring