Middag til hjemmeboende

Hjemlevering av mat til eldre og pleietrengende.

Mat fra kjøkkentjenesten

Alle som er over 65 år eller som har nedsatt funksjonsevne kan bestille mat hos Kjøkkentjenesten i Bærum. Maten leveres på døren hver uke av våre hjelpsomme sjåfører.

Vår mat er smakfull og næringsrik, og laget etter tradisjonelle oppskrifter. Våre kokker utvikler jevnlig nye oppskrifter, og strekker seg lang for å tilby alternative menyer og retter som sikrer at den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt.

Vi tilbyr en variert meny som planlegges i henhold til årstider og høytider. Vi tilbyr en variert meny som planlegges i henhold til årstider og høytider. Menyene følger Helsedirektoratets anbefalinger for eldre, og er det vi kaller for energi- og næringstett kost. Målsettingen med denne kosten er å forebygge og behandle underernæring. Denne kosten anbefales som standardkost for pasienter og brukere i sykehjem, hjemmesykepleie og ved dagsentre for eldre, samt ved enkelte avdelinger på sykehus.

Alle rettene er næringsberegnet av klinisk ernæringsfysiolog for å sikre en variert og næringsrik kost. Rettene er varedeklarert med merking av alle allergener.

Produksjonsmetode

Kjøkkentjenesten i Bærum produserer mat på tradisjonelt vis med moderne teknisk utstyr for pakking og nedkjøling. Produksjonen utføres etter kok/kjøl metoden der maten pakkes i poser eller former ved høy temperatur, for deretter å bli kjølt raskt ned. Dette gir trygg mat med god holdbarhet samtidig som smak og næringsstoffer beholdes.

Maten oppbevares kaldt inntil den etter få dager blir kjørt ut til institusjoner og hjemmeboende der den blir varmet opp igjen før servering. Alle rettene testes jevnlig for bakteriologiske prøver i godkjente laboratorier.

Priser

  • Middag standardmeny 70,00 kr
  • Middag spesialkost 73,90 kr
  • Søndagsmiddag 79,00 kr
  • Søndagsmiddag spesialkost 84,60 kr
  • Suppe 26,00 kr
  • Suppe spesialkost 27,50 kr
  • Grøt 34,70 kr
  • Pannekaker 37,70
  • Dessert 27,50

Relaterte sider