Produksjonsmetode

Kjøkkentjenesten i Bærum produserer mat på tradisjonelt vis med moderne teknisk utstyr for pakking og nedkjøling.

 Produksjonen utføres etter kok/kjøl metoden der maten pakkes i poser eller former ved høy temperatur, for deretter å bli kjølt raskt ned. Dette gir trygg mat med god holdbarhet samtidig som smak og næringsstoffer beholdes.

Maten oppbevares kaldt inntil den etter få dager blir videresendt ut til institusjoner og hjemmeboende der den blir varmet opp igjen før servering.

Alle rettene testes jevnlig for bakteriologiske prøver i godkjente laboratorier. Rettene er varedeklarert med merking av alle allergiene

Kontakt Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken

Ta gjerne kontakt med oss

Matomsorg og ernæring