Bestilling av mat

Maten til beboere på institusjon blir bestilt av personalet på stedet. Maten leveres institusjonen tre ganger i uken. Ved hastebestillinger av normalkost og spesialkost, leveres maten påfølgende dag. Maten leveres til institusjonene 1-2 dager før den varmes opp i avdeling og serveres til bruker. Maten blir ivaretatt av ubrutt kjølekjede. Levering av kald mat gir avdelingene en fordel slik at de kan varme maten når beboerne ønsker å spise.

Til hjemmeboende leverer vi mat en dag i uken, enten på tirsdager, onsdager, torsdager eller fredager avhengig av hvilket område man tilhører.

Menyer og koster

Relaterte sider

Kontakt Kjøkkentjenesten - Bærum storkjøkken

Ta gjerne kontakt med oss

Matomsorg og ernæring