Kortfilmene kan brukes på arrangementer, workshops, opplæringer etc. der man ønsker å jobbe med, eller formidle, Hverdagsgledekonseptet.

Man kan for eksempel se hovedfilmen om Hverdagsglede laget av Rådet for psykisk helse for deretter å gjennomføre en praktisk øvelse der deltakere blir delt inn i grupper, går fra «post til post» og ser de fem Hverdagsgledefilmene, samt gjør oppgaven som formidles på slutten av filmene.

Om Hverdagsglede (Kilde: Rådet for psykisk helse)

Internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer, små steg kan føre til store endringer.

Du kan lese om konseptet og forskningen her 

Hverdagsglede er den psykiske helsas «fem om dagen». Hverdagsglede har sitt utspring i Five Ways to Wellbeing som ble utviklet for britiske helsemyndigheter. I dag er Hverdagsglede et godt innarbeidet folkehelsetiltak i Norge og brukes over hele verden, Storbritannia og New Zealand er blant landene som bruker konseptet i det systematiske folkehelsearbeidet. De fem grepene bygger på en omfattende forskningslitteratur og er universelle, det vil si at de er aktuelle for alle, uavhengig av alder, kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og kultur. De er svært konkrete og dermed egnet for alle befolkningsgrupper.