Støttekontaktens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid.

En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)