Dagopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosiale aktiviteter. Tilbudet skal gi nødvendig oppfølging på dagtid og bidra til å bryte sosial isolasjon. Dagopphold kan også bidra til at pårørende får nødvendig avlastning.

Hva kan dagaktivitetssenteret bidra med?

 • Transport til og fra senteret
 • Frokost, middag, kaffe
 • Aktiviteter ute og inne og kulturtilbud
 • Opptrening og hverdagsmestring
 • Rehabilitering med tverrfaglig oppfølging

Krav til søker

 • Søker har vansker med å komme seg ut av hjemmet på egenhånd.
 • Søker har behov for å bryte sosial isolasjon.
 • Søker har behov for trening/opptrening/rehabilitering grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.
 • Søker er pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar og har behov for avlastning.

Hvordan søke dagopphold?

 • Fyll ut søknad der du beskriver dine hjelpebehov.
 • Søknaden sendes pr post. Adresse finner du i skjemaet.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre? 

 • Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester.
 • Saksbehandler tar kontakt med søker for avtale om vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.
 • Søknaden innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.
 • Du vil få tildelt plass på det dagsenteret du tilhører ut fra din adresse.
 • Dersom det ikke er ledig plass, blir du satt på venteliste. I perioder må du regne med ventetid.
 • Når du får tildelt plass tar leder for dagsenteret kontakt for å avtale dager og transport.
 • Du finner oversikt over tjenestestedene lenger ned på siden. 

Har du allerede dagopphold?

Personer som er tildelt plass, tar direkte kontakt med dagaktivitetssenteret ved spørsmål og beskjeder.

Tilbakemelding på kvalitet.

 Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet.

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Se oversikt over priser og egenandeler for ulike tjenester innenfor helse og omsorg her: 

Opphold ved dagaktivitetssenter koster kr. 105,- per dag

Oversikt over kommunens dagaktivitetssentre:

Atrium Dagaktivitetssenter for yngre personer med demens

Kontaktinformasjon
Daglig leder adresse TELEFON
Charlotte Halvorsen (Daglig leder Claude Monets allé 21,
Sandvika
941 61 179
Tonje Lund (Avdelingsleder) Claude Monets allé 21, Sandvika 67 50 45 23
45 61 24 94
Kontaktinformasjon
Drifts- og fagansvarlig adresse TELEFON

Oksana 

Anne-Grete Norman

Dønskiveien 45, 1346 Gjettum.

 
Dagaktivitetssenter 1   477 94 095
Dagaktivitetssenter 2   969 48 981
     
Kontaktinformasjon
kontaktperson/Tjenesteleder adresse TELEFON
Cathrine Wiik Miano, avdelingsleder  Dønskiveien 55, Gjettum. 67508106 / 90747179
Lamya Hammoud (Kontaktperson) Dønskiveien 55, Gjettum.  488 69 447
Tanja Løw Riddersholm (Tjenesteleder) Dønskiveien 55, Gjettum 67 50 81 02
kl 08.00 - 15.30
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Annette Linde Sonja Henies vei 12, Høvik.  67 50 82 10
     
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Torill Eline Sandal-Christensen Lindelia 47 Gjettum 67 50 42 01/  459 71 665
Lindelia dagaktivitetssenter   67 50 42 20/ 474 69 059
Kontaktinformasjon
avdelingsleder adresse TELEFON
Marie Therese Åmodt Fredheimlia 44, Hosle. 67 50 61 82
    67 50 67 00
Kontaktinformasjon
avdelingsleder/
Kontaktpersoner
adresse TELEFON
Hege Ringvoll Jernbaneveien 35, Stabekk. 67 50 98 41 
Ansvarlig sykepleier    67 50 98 05
Dagsenter   67 50 98 06
     

 

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika