Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlån er stengt fredag 10. mai, og åpningstid på telefon er klokken 09.00 -11.00

Det er hjelpemiddelteknikere ansatt på hjelpemiddelutlånet som reparerer hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Du kan henvende deg til hjelpemiddelutlånet for å få hjelp til reparasjon av ditt hjelpemiddel. Det er fint hvis hjelpemiddelet er rengjort i forkant av at tekniker kommer for å se på det.

Ta gjerne en titt under «vedlikehold og vanlige feil» og «daglig vedlikehold» før du tar kontakt.

 

Flexiblink (varslingssystem for dørklokke, telefon og brann)

 • Sjekk om det er behov for batteribytte. Systemet varsler som oftest om dette. Ved gjentatt varsling etter at du har åpnet døra eller svart på telefonen, er det som regel batteribytte. Bruk 9V litiumbatteri.

Døråpningsautomatikk

 • Sjekk at strømmen er tilkoblet.
 • Sjekk at knappen/knappene (som regel plassert på siden) står i rett posisjon.
 • Sjekk at det ikke ligger steiner i døråpningen.

Elektrisk rullestol

 • Slå alltid av og på stolen når du har prøvd å utbedre en feil.
 • Sjekk at setet ikke står i for høy posisjon. Det kan hindre stolens funksjoner.
 • Sjekk at ikke stolen står frikoblet (at motoren er frakoblet).
 • Ta ut laderen fra støpselet i veggen og sett den inn igjen en gang i måneden.
 • Les bruksanvisningen og sørg for gode laderutiner (lades alltid når den ikke er i bruk).

Trappeheis og løfteplattform

 • Sjekk om heisen er tilkoblet strøm
 • Sjekk automatsikring i sikringsskap.
 • Sjekk nødstopp-knapp.
 • Sjekk at heisen er kjørt helt frem til ladepunktet.
 • Sjekk batteri i fjernkontroll.
 • Påse at det er isfritt under løfteplattform.

Trykkavlastende madrass

 • Ved lite luft i madrassen – sjekk CPR-utløseren, ventilene og slangene.
 • Hør etter ulyd i pumpa (hvis madrassen har pumpe).

Trykkavlastende, luftfylte puter

 • Sjekk ventil.
 • Luft må fylles i puten med jevne mellomrom. Bruk medfølgende pumpe.

Sykler

 • Slitedeler til sykler, som dekk, slanger, pedaler, bremser o.l. dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv, og sørge for at blir vedlikeholdt, eller eventuelt benytte et sykkelverksted.
 • Spesialdeler til sykler kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral. Kontakt hjelpemiddelutlånet i kommunen for hjelp til reparasjon.
 • NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for motor og elektronikk.

Vask

Hjelpemiddelet må rengjøres regelmessig. Det er viktig at alle bevegelige deler er rengjort, spesielt hjul og bremser. Fjern alt av hår (spesielt rundt hjulene) og matrester. Putetrekk bør tas av og vaskes i vaskemaskinen regelmessig. Ikke bruk høytrykkspyler.

Smøring av deler

Etter vask og rengjøring må alle bevegelige deler som hjulaksler, bremser og fotstøtter smøres med olje.

Etterstramming av skruer

Det er viktig å gå over hjelpemiddelet regelmessig og etterstramme skruer og muttere som kan være løse. Dersom dette gjøres regelmessig, unngår en at hjelpemiddelet blir ødelagt og gjør at din sikkerhet blir ivaretatt.

Luft i dekk

Kontroller at det er nok luft i dekkene (i f.eks. sykkelhjul og manuelle rullestoler). På rullestoler som er i daglig bruk, anbefales det ukentlig etterfylling av luft.

Lading av batteri

Hjelpemidler med batteri må lades regelmessig. Hjelpemiddelet må også lades i ferier og i lengre perioder uten at det er i bruk. Stort sett alle batterier blir ødelagt hvis de står for lenge uten å bli ladet. Når batterier er fulladet, trekker ikke laderen strøm.

Akutt reparasjon av hjelpemidler utenfor åpningstid utføres av NAV Hjelpemiddelsentral.

Ordningen omfatter hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

På kveldstid etter kl 16.00, i helger og på helligdager kan akuttvakten kontaktes på telefon 452 16 220.

Les mer om akutt reparasjon av hjelpemidler på nav.no

Hjelpemiddelutlånet

Hos Hjelpemiddelutlånet kan du låne hjelpemidler hvis du har et kortvarig behov.

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

 • Hverdager: kl 9.00-11.00 og 12.00-14.30
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl 9.00-11.00

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Hjelpemiddelutlånet
Postboks 700
1304 SANDVIKA