Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Hvem kan få hjelpemidler?

Personer med varig nedsatt funksjonsevne i minimum to år, som har behov for tilrettelegging for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.

Hva omfatter tjenesten?

 • Kartlegging/vurdering av behov for type hjelpemiddel.
 • Bistand ved søknad/bestilling av hjelpemiddel.
 • Tilpasning og utprøving av hjelpemiddel.
 • Bistand ved reparasjon av hjelpemiddel.
 • Bistand ved tilbakelevering av hjelpemiddel.
 • Syn- og hørselshjelpemiddel.

Hvem kan søke?

Det er brukeren som er søker av hjelpemidler. Helsepersonellets oppgave å gi en faglig begrunnelse og vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om.

Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessigfor at du skal:

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling

Slik søker du

Hjelpemidlene lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Viken. Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste av de hjelpemidlene som avhjelper problemet. Hjelpemiddelsentralen låner ut både nye og resirkulerte hjelpemidler.

Søknadsskjema for hjelpemidler finner på på NAV sine hjemmeside

 

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på og innlæring av nye arbeidsteknikker bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon. Kommunale ergo- og fysioterapeuter bistår deg med funksjonsvurdering, råd om valg av hjelpemiddel og utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel. De gir også opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Det er brukeren som er søker av hjelpemidler. Helsepersonellets oppgave å gi en faglig begrunnelse og vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om.

Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

 • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • Kunne bli pleid i hjemmet
 • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling

For brukere eller pårørende til brukere med et stort hjelpemiddelbehov, kan det være aktuelt med brukerpass. Målet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om brukerpassordningen.

Les mer om brukerpass på nav.no

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men av seksjon for behandlingshjelpemidler i Vestre Viken.

Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler i form av medisinskteknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respiratorer, forstøverapparater, ernæringspumper, infusjonspumper, CPAP m.m.

Du kan levere tilbake behandlingshjelpemidler på Drammen sykehus eller i informasjonen på Bærum sykehus. Hjelpemidlene skal være rengjort, pakket inn i plast eller papp og merket med navn og «behandlingshjelpemidler».

Les mer om behandlingshjelpemidler her

Det er mulig å søke om hjelpemidler selv. Se veiledning på NAVs hjemmesider.

Les mer på nav.no