Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Hva kan du låne?

Hjelpemidler 

Eksempler på hjelpemidler er alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler.

Se hva du kan låne i Navs Hjelpemiddeldatabase

Behandlingshjelpemidler

Eksempler på behandlingshjelpemidler er oksygenutstyr, respiratorer, forstøverapparater, ernæringspumper, infusjonspumper, CPAP m.m. Trenger du behandlingshjelpemidler, ta kontakt med Drammen sykehus.

Hvem kan låne?

Du må ha langvarig og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Slik søker du

  • Kommunale fysio- eller ergoterapeuter bistår deg med utforming av søknaden om hjelpemidler. Du må regne med ventetid for å få vurdering fra ergo- og fysioterapitjenesten. Henvendelsene vurderes ut fra fastsatte retningslinjer, og saker med høy alvorlighetsgrad prioriteres foran saker med lavere alvorlighetsgrad.

Les mer på ergo- og fysioterapi voksne 

Les mer på ergo- og fysioterapi barn/unge

  • Det er mulig å søke om hjelpemidler selv. Se veiledning på NAVs hjemmesider.

Les mer på nav.no

Koster det noe?

Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak.

Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Hvor lenge kan du låne?

Du kan låne hjelpemiddelet så lenge du har behov for det. Når hjelpemiddelet ikke lenger er i bruk skal det leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral.

Opplæring i bruk av hjelpemidler ved langvarig behov

Reparasjon av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentral og Hjelpemiddelutlånet i Bærum kommune har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer.

Akutt behov for reparasjon

Les om ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner

Før du kontakter Hjelpemiddelformidlingen for å få hjelp til reparasjon av hjelpemidler, se hvordan du kan vedlikeholde og rette vanlige feil på hjelpemidler. Hjelpemiddelet bør være rengjort før tekniker kommer for å se på det.

Ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som Hjelpemiddelformidlingen ikke har, sender Hjelpemiddelformidlingen hjelpemiddelet til NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner i utlandet

Les om hjelpemidler i utlandet på Nav.no

Retur av hjelpemidler ved langvarig behov

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel skal det leveres til NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelet skal være vasket.

Noen hjelpemidler krever demontering eller kan være vanskelige å frakte. Er det vanskelig for deg å levere hjelpemiddelet, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om montering og demontering på Nav.no 

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral

Se besøks- og kontaktinformasjon til NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelutlånet

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Åpningstider i ekspedisjonen på Hjelpemiddelutlånet

  • Hverdager: kl 9.00-11.00 og 12.00-14.30
  • Julaften og nyttårsaften: Stengt
  • Åpningstider i romjulen: kl 9.30-11.00 og 12.00-13.00
  • Onsdag før skjærtorsdag: kl 9.00-11.00

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA