Kommunen låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse og oppholder deg i Bærum kommune.

Hva kan du låne?

Du kan låne følgende hjelpemidler:

 • Rullator
 • Rullestol
 • Arbeidsstol
 • Manuelt hjertebrett
 • Dusjkrakk
 • Dusjstol
 • Toalettforhøyer
 • Toalettstol
 • Badekarbrett
 • Søsterhjelp

Enkle småhjelpemidler som gripetenger, støttehåndtak og krykker må du kjøpe selv.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov.

Hjelpemidlene kan lånes ut i maksimalt 3 måneder, og skal leveres tilbake i rengjort tilstand når behovet opphører.

Hjelpemidler på korttidslån kan hentes og leveres på hjelpemiddelutlånet.

Hvis du eller dine pårørende ikke kan hente, kan hjelpemiddeltekniker kjøre ut hjelpemidlene mot en egenandel.

Vi har også mulighet for henting og innlevering utenfor åpningstid – ta kontakt på telefon for avtale om dette.

Hvem kan låne?

Kommunen låner ut hjelpemidler til deg som har en kortvarig funksjonsnedsettelse og oppholder deg i Bærum kommune.

Hva koster det? 

Priser Pris ink. mva.
Egenandel pr hjelpemiddel 140 kr
Transport 270 kr
Sprutskjerm til toalettforhøyer   Fra 176 kr
Bøtte til toalettstol Fra 338 kr

*Prisene avhenger av hva slags hjelpemiddel som lånes ut.

Hvor lenge kan du låne?

Du kan i utgangspunktet låne i tre måneder og utstyr som ikke er i bruk må vi få tilbake i rengjort stand så snart som mulig. Så kan nye brukere nyte godt av tilbudet.

Slik låner du

 • Møt opp hos Hjelpemiddelutlånet Bærum kommune
 • Oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato

Hvis du eller dine pårørende ikke kan møte opp selv, kan du kontakte Hjelpemiddelutlånet i Bærum.

Opplæring i bruk av hjelpemidler ved kortvarig behov

Du kan få nødvendig opplæring i bruken av hjelpemiddelet hos Hjelpemiddelutlånet Bærum kommune. Du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemiddelet. 

Retur av hjelpemidler ved kortvarig behov

Du må selv sørge for at hjelpemiddelet blir levert tilbake til Hjelpemiddelutlånet i Bærum kommune, i rengjort stand. 

Hjelpemiddelutlånet

Hos Hjelpemiddelutlånet kan du låne hjelpemidler hvis du har et kortvarig behov.

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

 • Hverdager: kl 9.00-11.00 og 12.00-14.30
 • Onsdag før skjærtorsdag: kl 9.00-11.00

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Hjelpemiddelutlånet
Postboks 700
1304 SANDVIKA