Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlån er stengt fredag 10. mai, og åpningstid på telefon er klokken 09.00 -11.00

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. Hjelpemiddelet skal være vasket.

 

Du kan levere tilbake hjelpemiddelet i ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet i kommunen. Se åpningstider under.

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller det er vanskelig for deg å levere det av andre årsaker, vil en hjelpemiddeltekniker komme og hente hjelpemiddelet. Ring hjelpemiddelutlånet for å melde fra om behov for henting.

Du kan levere behandlingshjelpemidler på Drammen sykehus eller i informasjonen på Bærum sykehus. Hjelpemidlene skal være rengjort, pakket inn i plast eller papp og merket med navn og «behandlingshjelpemidler».

Les mer om behandlingshjelpemidler

Hjelpemiddelutlånet

Hos Hjelpemiddelutlånet kan du låne hjelpemidler hvis du har et kortvarig behov.

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

  • Hverdager: kl 9.00-11.00 og 12.00-14.30
  • Onsdag før skjærtorsdag: kl 9.00-11.00

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Hjelpemiddelutlånet
Postboks 700
1304 SANDVIKA