Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. Hjelpemiddelet skal være vasket.

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake. Hjelpemiddelet skal være vasket.

Du kan levere tilbake hjelpemiddelet i ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet i kommunen. Se åpningstider under.

Hvis hjelpemiddelet er vanskelig å få med seg, må demonteres eller det er vanskelig for deg å levere det av andre årsaker, vil en hjelpemiddeltekniker komme og hente hjelpemiddelet. Ring hjelpemiddelutlånet for å melde fra om behov for henting.

Du kan levere behandlingshjelpemidler på Drammen sykehus eller i informasjonen på Bærum sykehus. Hjelpemidlene skal være rengjort, pakket inn i plast eller papp og merket med navn og «behandlingshjelpemidler».

Les mer om behandlingshjelpemidler

Hjelpemiddelutlånet

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Åpningstider i ekspedisjonen på Hjelpemiddelutlånet

  • Hverdager: kl 9.00-11.00 og 12.00-14.30
  • Onsdag før skjærtorsdag: kl 9.00-11.00

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA