Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til oss uten avtale for å snakke om det du ønsker. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Foresatte og lærere kan også ta kontakt med oss.

Skolehelsetjenesten driver som normalt, med iverksatte smittevernhensyn. Tjenesten er også åpen når skolene er på gult og rødt nivå. I praksis vil dette si at blant annet helsesamtaler fortsatt gjennomføres ute på skolene.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du på hver enkelt skoles nettside:

Se den enkelte skoles nettsider for navn og trefftider

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der.

Du kan for eksempel snakke med oss om ting som: 

  • Helse (fysisk, psykisk, seksuell og sosial)
  • Mestring, trivsel og relasjoner
  • Kosthold og aktivitet
  • Søvn og søvnvaner
  • Prevensjon
  • Tobakk, alkohol og rusmidler
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Helsesykepleier kan henvise deg videre til psykisk helseteam. Du kan også selv ta kontakt med psykisk helseteam 

Vi samarbeider også med fastlegen og andre instanser i kommunen som kan bistå i ulike situasjoner.