Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler. Tilbudet er gratis. 

Helsesykepleier ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Se den enkelte skoles nettsider for navn og trefftider.