Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hva er skolehelsetjenesten?

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Du kan komme til skolehelsetjenesten uten avtale for å snakke om det du ønsker. De som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Foresatte og lærere kan også ta kontakt.

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du på hver enkelt skoles nettside. Lenker til skolene finner du her.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Skolehelsetjenesten tilbyr helsesamtaler, oppfølgingssamtaler, undervisning og veiledning i klasser og grupper, og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammer. Skolehelsetjenesten har fast samarbeid med skolen og de andre yrkesgruppene som jobber der.

Du kan for eksempel snakke om ting som: 

  • Helse (fysisk, psykisk, seksuell og sosial)
  • Mestring, trivsel og relasjoner
  • Kosthold og aktivitet
  • Søvn og søvnvaner
  • Prevensjon
  • Tobakk, alkohol og rusmidler
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Hva er psykisk helseteam?

Psykisk helseteam (PHT) for barn og unge er et lavterskeltilbud innen forebyggende psykisk helsearbeid. Helsesykepleier kan henvise deg videre til psykisk helseteam. Du kan også selv ta kontakt med psykisk helseteam.

Mer informasjon om psykisk helseteam. 

Skolehelsetjenesten samarbeider også med fastlegene og andre instanser i kommunen som kan bistå i ulike situasjoner.