Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Oppdatert informasjon om helsesykepleiers tilstedeværelse og kontaktinformasjon skal ligge på den enkelte skoles nettside.

Se den enkelte skoles nettsider for navn og trefftider

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler. Tilbudet er gratis.