Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Koronaviruset påvirker driften vår i skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.

Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på:

Skolehelsetjeneste barn (6-12 år) tlf 951 24 287
Skolehelsetjeneste ungdom (13-23 år) tlf 415 16 819

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler. Tilbudet er gratis. 

Helsesykepleier ved den enkelte skole har ansvaret for skolehelsetjenesten. Se den enkelte skoles nettsider for navn og trefftider.