Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Skolehelsetjenesten har fortsatt omdisponerte helsesykepleiere. Noen helsesykepleiere må derfor fordele seg på to skoler, og dette medfører redusert kapasitet og tilgjengelighet. Oppdatert informasjon om helsesykepleiers tilstedeværelse og kontaktinformasjon skal ligge på den enkelte skoles nettside.

Se den enkelte skoles nettsider for navn og trefftider

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet gjelder alle elever i grunnskolen samt private- og videregående skoler. Tilbudet er gratis.