Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. I tillegg finnes Helsestasjon for gutter i Sandvika.

Helsestasjon for ungdom og Helsestasjon for gutter er tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten.

Hit kan man komme hvis man har lyst til å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller ønsker å ta en smittetest for kjønnssykdommer. 

Helsestasjon for ungdom ligger i Sandvika og på Bekkestua. Det jobber både lege og helsesykepleier der, og de har taushetsplikt. Det er gratis å bruke tilbudet og det er ingen timebestilling.

  • Bærumsveien 207, 3. etasje, 1357 Bekkestua
  • Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika

Helsestasjon for gutter 

Hver torsdag er det åpent på Helsestasjon for gutter i Sandvika. Helsestasjonen ligger i de samme lokalene som Helsestasjon for ungdom i Sandvika. Tilbudet er for gutter mellom 13 og 23 år. Gutter kan selvfølgelig også bruke Helsestasjon for ungdom. 

Det jobber en mannlig lege og en helsesykepleier på Helsestasjon for gutter. De har taushetsplikt. Det er gratis å bruke tilbudet og det er ingen timebestilling.

  • Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika

Aktuelle lenker

Rusforebyggende team ungdom

Vi tilbyr Ungdomskontrakt

Rusforebyggende team ungdom og Ungdomskontrakt er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvor det er bekymring i forhold til ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år.  

Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll.

Det fins to ulike Ungdomskontrakter:

  1. Ungdomskontrakt som påtaleunnlatelse:
    Ungdommen er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler. Istedenfor påtale/straff kan politiet innvilge ungdommen ungdomskontrakt. Dette er et tilbud til ungdom mellom 15 og18 år.
  2. Frivillig Ungdomskontrakt:
    Et tilbud til ungdom opp til 23 år. Dette innebærer kontrakt mellom ungdom, foresatte der ungdommen er under 18 år, helsesykepleier og evt. politiet, men på frivillig grunnlag. 

Rusforebyggende team ungdom tilbyr temakveld om rus for foreldre som har ungdom i målgruppen.

Ta kontakt med ruskonsulent tlf. 908 09 368 for mer informasjon. Vi holder til på Helsestasjonen i Sandvika, Rådmann Halmrastsvei 2, 3 etasje. Vi har taushetsplikt.