Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. I tillegg finnes Helsestasjon for gutter i Sandvika.

Hva er helsestasjon for ungdom?

Helsestasjon for ungdom er et tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Tilbudet er for unge i alderen 13-23 år. Det er gratis og ingen timebestilling. 

Helsestasjon for ungdom ligger i Sandvika og på Bekkestua. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt. 

  • Bærumsveien 207, 3. etasje, 1357 Bekkestua
  • Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika

Hva er helsestasjon for gutter?

Helsestasjon for gutter er et tilbud for gutter mellom 13-23 år. Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Gutter kan selvfølgelig også bruke Helsestasjon for ungdom. 

  • Åpent hver torsdag på Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika.
  • Gratis og ingen timebestilling.

Aktuelle lenker

Hva er Rusforebyggende team ungdom?

Rusforebyggende team ungdom er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år.  

Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll. Rusforebyggende team tilbyr også to ulike ungdomskontrakter:

  1. Ungdomskontrakt istedenfor straff:
    For ungdom som er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler, kan politiet innvilge ungdomskontrakt istedenfor påtale/straff. Dette er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år.
  2. Frivillig ungdomskontrakt:
    Kontrakt mellom ungdom, foresatte (for ungdom under 18 år), helsesykepleier og eventuelt politiet på frivillig grunnlag. Dette er et tilbud til ungdom opp til 23 år.

Rusforebyggende team ungdom tilbyr temakveld om rus for foreldre som har ungdom i målgruppen.

Ta kontakt med ruskonsulent tlf. 908 09 368 for mer informasjon. Vi holder til på Helsestasjonen i Sandvika, Rådmann Halmrastsvei 2, 3 etasje. Vi har taushetsplikt.  

Åpningstider og kontakt Helsestasjon for ungdom

Sandvika

Tlf: 67 50 32 50

Åpningstider 

mandager og tirsdager, kl. 15.30 - 18.30

Rådmann Halmrastvei 2, 3.etg

Bekkestua

Tlf: 67 50 83 50

Åpningstider

onsdager og torsdager kl. 15.30 - 18.30 

Bærumsveien 207, 3.etg.

Åpningstider jul og nyttår

Rusforebyggende team:

Tilgjengelig på tlf. 908 09 368 mandag 27.12, tirsdag 28.12 og onsdag 29.12. Alle dager 09.00-15.00.