Lurer du på noe? Trenger du noen å snakke med? Har du det vanskelig?

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til gutter og jenter i alderen 13-23 år og er et supplement til skolehelsetjenesten. Her jobber både lege og helsesøster. Vi har taushetsplikt. Det er ingen timebestilling og tilbudet er gratis.
Du kan teste deg selv for klamydia.

Åpningstider og sted

Ordinære åpningstider

Sommeråpningstider 2. til 27. juli

Aktuelle lenker

Ungdomskontrakt

Helsetjenester barn og unge tilbyr ungdom en mulighet til å bli rusfri ved å inngå Ungdomskontrakt. Ungdomskontrakt innebærer å avlevere urinprøve under påsyn av helsesøster. Dette foregår på ettermiddag /kveldstid ved Helsestasjon for ungdom, Sandvika Helsestasjon. Urinen testes for alle ulovlige rusmidler.

Det fins to ulike kontrakttyper

  1. Ungdomskontrakt:
    Ungdommen er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av forbudte rusmidler. Istedenfor påtale/straff kan politiet innvilge ungdommen urinprøvekontrakt. Dette er et tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år.
  2. Frivillig Ungdomskontrakt med politi og helsesøster:
    Et tilbud til ungdom opp til 23 år. Dette innebærer kontrakt mellom ungdom, foresatte(under 18 år), helsesøster og evt. politiet, men på frivillig grunnlag. Lengde på kontraktsperioden og antall urinprøver avtales individuelt.

Ved ønsker om Frivillig kontrakt ta kontakt med politiet tlf. 67 57 60 00 eller Helsetjenester barn og unge, Helsestasjon for ungdom tlf. 67 50 32 50.

All informasjon er taushetsbelagt.