Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. I tillegg finnes Helsestasjon for gutter i Sandvika.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud som kommer i tillegg til skolehelsetjenesten. Tilbudet er for unge i alderen 13-23 år. Det er gratis og ingen timebestilling. 

Helsestasjon for ungdom ligger i Sandvika og på Bekkestua. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon eller vil ta en smittetest for kjønnssykdommer. De møter leger og helsesykepleiere som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt. 

  • Bærumsveien 207, 3. etasje, 1357 Bekkestua
  • Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika

Helsestasjon for gutter 

Helsestasjon for gutter er et tilbud for gutter mellom 13-23 år, som er åpent hver torsdag på Sandvika helsestasjon. Det er gratis å bruke tilbudet og ingen timebestilling.

Her jobber det en mannlig lege og en helsesykepleier. Gutter kan selvfølgelig også bruke Helsestasjon for ungdom. 

  • Rådmann Halmrasts vei 2, 3. etasje, 1337 Sandvika

Aktuelle lenker

Rusforebyggende team ungdom

Vi tilbyr Ungdomskontrakt

Rusforebyggende team ungdom og Ungdomskontrakt er en del av skolehelsetjenesten, Helsetjenester barn og unge. Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvor det er bekymring i forhold til ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år.  

Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre, med eller uten urinprøvekontroll.

Det fins to ulike Ungdomskontrakter:

  1. Ungdomskontrakt som påtaleunnlatelse:
    Ungdommen er pågrepet av politiet påvirket eller i besittelse av illegale rusmidler. Istedenfor påtale/straff kan politiet innvilge ungdommen ungdomskontrakt. Dette er et tilbud til ungdom mellom 15 og18 år.
  2. Frivillig Ungdomskontrakt:
    Et tilbud til ungdom opp til 23 år. Dette innebærer kontrakt mellom ungdom, foresatte der ungdommen er under 18 år, helsesykepleier og evt. politiet, men på frivillig grunnlag. 

Rusforebyggende team ungdom tilbyr temakveld om rus for foreldre som har ungdom i målgruppen.

Ta kontakt med ruskonsulent tlf. 908 09 368 for mer informasjon. Vi holder til på Helsestasjonen i Sandvika, Rådmann Halmrastsvei 2, 3 etasje. Vi har taushetsplikt.  

Åpningstider og kontakt Helsestasjon for ungdom

Sandvika

Tlf: 67 50 32 50

Åpningstider 

mandager og tirsdager, kl. 15.30 - 18.30

Rådmann Halmrastvei 2, 3.etg

Bekkestua

Tlf: 67 50 83 50

Åpningstider

onsdager og torsdager kl. 15.30 - 18.30 

Bærumsveien 207, 3.etg.

Åpningstider sommer 2021

I uke 28, 29 og 30 har vi redusert åpningstid: tirsdager i Sandvika og onsdager på Bekkestua. Begge dager fra kl 15.30-18.30.