Vi er en del av Bærum kommunes helsetilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Terapeutene gir tilbud i brukerens hjem, barnehage, skole, på helsestasjon og fritidsarena. Fysioterapi tilbys barn i førskolealder med sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller funksjonshemming. Ergoterapi tilbys barn og unge som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre andre aktiviteter, eller som står i fare for å få slike vansker.