Vi er en del av Bærum kommunes helsetilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Terapeutene gir tilbud i brukerens hjem, barnehage, skole, på helsestasjon og fritidsarena. Fysioterapi tilbys barn med sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller funksjonshemming. Ergoterapi tilbys barn og unge som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre andre aktiviteter, eller som står i fare for å få slike vansker.

Koronaviruset påvirker driften for Ergo- og fysioterapi barn og unge.

I den pågående situasjonen med korona-smitte utfører vi inntil videre kun helt nødvendig helsehjelp.

Dette er både for å bidra til å forebygge smitte, samt at våre ressurser har blitt omdisponert til andre tjenester i kommunen som har stor pågang.