Akutthjelp til barnefamilier skal sikre nødvendig hjelp i en akutt krise.

Målgruppen er familier med barn 0-12 år når omsorgspersoner er syke eller har et annet akutt hjelpebehov. Tjenestetilbudet er avlastning med barn på dagtid hverdager, halve dager 2-3 dager per uke. Det kan innvilges hjelp i en avgrenset periode på 2-4 uker.

Det beregnes en egenandel.

Det må foreligge en helsemessig begrunnelse fra fastlege, helsesøster eller annen offentlig instans. Hjelpen kan fås ved skriftlig eller muntlig henvendelse til Akutthjelpen.

Henvisning sendes til

Bærum kommune
Helsetjenester barn og unge
Akutthjelp til barnefamilier
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Tlf. 468 09 444 / 916 07 277