Et tilbud til deg som har behov for tverrfaglig oppfølging etter innleggelse på sykehus eller helsehus.

Vi har fokus på å trygge overgangen til hjemmet ved å:

  • Ivareta helseutfordringer
  • Fokusere på mestring av aktiviteter i dagliglivet
  • Bidra til opptrening etter skade/ sykdom

Hvem er vi?

Vi er to team bestående av sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut og fysioterapeut

Hvem er vår målgruppe?

Pasienter som skrives ut fra sykehus eller helsehus

Innsatsteamets formål

Bistå pasienter med å finne seg til rette med ny helsesituasjon i hjemmet etter utskrivelse fra sykehus/helsehus. Teamet skal ha en mestringsfokusert tilnærming og teamet skal tilpasse tjenesten etter ditt behov. Teamet har rask, tverrfaglig intervensjon i inntil 14 dager.

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker å bidra til en trygg overgang til hjemmet etter innleggelse.

  • Vi kommer hjem til deg for samtale om hva som er viktig i din hverdag
  • Vi kartlegger og bistår med nødvendig helsehjelp, for eksempel morgenstell, ernæring, medisiner m.m.
  • Vi vurderer behovet for hjelpemidler og opptrening
    I løpet av perioden med innsatsteam skal videre tjeneste- /hjelpebehov være avklart

 

Kontaktinformasjon til innsatsteam

Innsatsteam Øst

Tlf: 912 46 131

distrikt Bekkestua og Østerås

Innsatsteam Vest

Tlf: 457 06 441

distrikt Rykkin og Sandvika

Henvisning til Innsatsteam går via tildelingskontoret.