Vi er 4 fysioterapeuter ved instituttet. Vi jobber med og uten avtale med kommunen. De uten avtale kan ta inn pasienter nesten uten ventetid. Pasientene kan bestille timer online hos de private.  Vi er samlokalisert med Lysaker Manuellterapi. 

Instituttet har i tillegg til fysioterapeuter med driftsavtale, fysioterapeuter som jobber uten driftsavtale. Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Hos dem gjelder ikke egenandelstak. For nærmere informasjon se instituttets hjemmeside

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

 • Ole Irgens
 • Atle Vervik, spesialist i muskel og skjelett fysioterapi  (MPFF)

Gruppetilbud: 

Medisinsk treningsterapi.  For alle som har behov for trening enten pga skade, overbelastning eller i forbindelse med operasjoner. 

Type behandling instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Ergonomi
 • Fysioterapi for barn og ungdom
 • Fysioterapi for eldre
 • Hjerte/lungefysioterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00-17:00

Telefon

478 73 040

E-post

post@lysaker-fysioterapi.no

Besøksadresse

Strandveien 8
1366 Lysaker

Hjemmeside

www.lysaker-fysioterapi.no