Eiksmarka er et veletablert institutt sentralt i Bærum øst. Vi har gode referanser og kontakt med øvrig helsetjeneste i området. Varierte behandlingstilbud og stor bredde blant pasientgrupper. 

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale: 

  • Claes T. Jerijervi

Gruppetilbud: 

Lungegruppe for pasienter med ulike lungelidelser til alle aldersgrupper. Hensikten er å vedlikeholde eller bedre lungekapasitet, opprettholde fysisk funksjon og løsne sekret.

Hjertegruppe. Gruppen passer for pasienter etter hjerteinfarkt, både etter sykehusopphold og etter hjemkomst. Gruppetilbudet inkluderer funksjonstrening og passer også for pasienter med belastningslidelser i muskel og skjelettsystemet, eller etter rehabiliteringsopphold. Treingen gir en fin overgang mot egentrening.

Styrke og stabilitetstrening. Fallforebyggende trening for å bedre balanse og muskelstyrke.

Treningsgruppe for pasienter med langvarige smerteplager og for pasienter som har gjennomgått ortopediske operasjoner.

Type behandling instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Rehabilitering/habilitering
  • Fysioterapi for barn og ungdom
  • Fysioterapi for eldre
  • Hjerte/lungefysioterapi
  • Idrettsfysioterapi
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Ortopedisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag - fredag 08:30 - 16:00 

Telefon

67 14 08 15

Besøksadresse

Niels Leuchs vei 99
1359 Eiksmarka

Hjemmeside

www.bærumfysio.no