Jobber både med individuell behandling og gruppebehandling. Gruppetilbudet består av Mensendieck og Feldenkrais grupper for både kvinner og menn. 

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale: 

  • Algirdas Kaare Brømet Vokietaitis

Type behandling instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Fysioterapi for eldre
  • Hjerte/lungefysioterapi
  • Ortopedisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag-fredag 10:00-18:00

Telefon

975 99 268

E-post

algirdas.vokietaitis@outlook.com

Besøksadresse

Gamle Drammensvei 178
1365 Blommenholm