Tidligere Bekkestua Fysioterapi og Mensendieck. Vi er 5 fysioterapeuter der alle har avtalehjemmel med kommunen. Vi holder til i hyggelige lokaler på øvre Stabekk. Vi har gymsal med enkle treningsmuligheter. Det er gode parkeringsmuligheter rett utenfor og enkel tilgang kollektivt.

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale

 • Marit Krogstad
 • Ingrid Hjorth Kollevold
 • Brit Tove H Skau
 • Sigrid Bryhni, psykomotorisk fysioterapeut
 • Hanne Netland Øxnes, psykomotorisk fysioterapeut
 • Rune Fagerlirøen, manuell terapeut

Gruppetilbud

Mensendieckgruppe for voksne kvinner, forebyggende trening.

Aktiv A for pasienter med artrose. Du får informasjon, veiledning og trening for artroseproblematikk.

Psykomotorisk bevegelsesgruppe for unge og voksne - merke kroppslige reaksjoner og hvordan øke evnen til å ta hensyn til disse. Øke evnen til avspenning og økt trivsel i egen kropp er et mål. Kroppsbevissthet.

Type behandling instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Ergonomi
 • Fysioterapi for ungdom
 • Fysioterapi for eldre
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologi inkl. lymfeødembehandling
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi generelt
 • Revmatologisk fysioterapi
 • Aktiv A
 • Manuell terapi
 • Treningsveiledning
 • Idrettsfysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi for unge med spiseforstyrrelser/traumelidelser/stresslidelser
 • Mensendieck

Åpningstider

Mandag 08.00 - 17.00
Tirsdag – torsdag 08.00 - 16.00 
Fredag 08.00 - 15.00

Telefon

46 70 20 40/67 53 53 05

E-post

post@ovrestabekkfysioterapi.no

Besøksadresse

Ringsvn. 3
1368 Stabekk

Nettside