Vi er 5 fysioterapeuter med avtalehjemmel i lyse og luftige lokaler.  Gymsal med enkle treningsmuligheter. Gode parkeringsmuligheter og lett tilgang kollektivt. 

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

 • Marit Krogstad
 • Kjersti Aamdal
 • Randi Kirkerud
 • Brit Tove H Skau
 • Sigrid Bryhni, Psykomotorisk fysioterapeut

Gruppetilbud

Mensendieckgruppe for voksne kvinner, forebyggende trening.

Aktiv A for pasienter med artrose. Du får informasjon, veiledning og trening for artroseproblematikk.

Type behandling instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Ergonomi
 • Fysioterapi for ungdom
 • Fysioterapi for eldre
 • Hjerte/lungefysioterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologi inkl. lymfeødembehandling
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag 08:00 - 19:00
Tirsdag – torsdag 08:00-17:00 
Fredag 08:00-15:00

Telefon

67 53 53 05

E-post

markro@online.no

Besøksadresse

Ringsvn. 3
1368 Stabekk