Åpningstider

08:30 - 16:30 kjernetid, kan variere

Telefon

93895389

E-post

anne.sophie@baerumsterapeutene.no

Besøksadresse

Lysaker Torg 2, 3 etg.
1366 Lysaker

Nettadresse

www.baerumsterapeutene.no

Velkommen til Bærumsterapeutene. Vi hjelper deg med fysioterapibehandling for inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunn hos kvinner og menn, bekkenplager i forbindelse med graviditet og allmenfysioterapi._Vi kan også tilby samtaleterapi \ familieterapi.

Se vår hjemmeside www.baerumsterapeutene.no

Opplysninger fra avtalefysioterapeut

 • Anne Sophie MacLeod
  • Spesialtittel innen hvilket fagfelt:  Spesialkompetanse innen Kvinnehelse
  • Tittel på mastergrad:  Familieterapi og systemisk praksis
  • Allmenn fysioterapi
  • fysioterapi innen eldre
  • Fysioterapi for barn/unge. 
  • Kvinnehelse
  • Ergonomi
  • Språk: Engelsk og tysk