Marianne Torp Narum-Hanssen er samlokalisert med andre helseaktører på Fornebuporten Helsehus. Det er et godt tverrfaglig samarbeid på klinikken. Lokalene er lyse og moderne, med gode behandlingsrom, fellesarealer og treningssal.

Type behandling instituttet tilbyr:

  • Allmenn fysioterapi
  • Onkologisk fysioterapi
  • Kvinnehelse
  • Kognitiv Terapi
  • Ergonomi/rådgivning
  • Mensendieck

Nøkkelinformasjon

  • Fysioterapeut med avtale: Marianne Torp Narum-Hanssen

Åpningstider

Onsdager 08:00-16:30

Telefon

944 52 512

E-post

Marianne@plahteskogen.no

Besøksadresse

John Strandrudsvei 14
1364 Lysaker