Guts Funnerud bilde av stiftelsen

Målgruppe

Voksne rusavhengige over 18 år

Stiftelsen Guts

Vi tilbyr rusomsorg/-rehabilitering ved to avdelinger, Drammen og Finnerud Gård i Vikersund. Guts tilbyr tilrettelagte rehabiliterings-, bo- og omsorgstilbud for voksne med rusavhengighet.

Nøkkelinformasjon

  • Avdelingen i Drammen: Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 53, 3044 Drammen.
  • Avdelingen i Vikersund: Gravermoveien 138, 3370 Vikersund

Åpningstider

Døgnbemannet, men alle henvendelser om inntak må gjøres i kontortiden 08.00-16.00. Guts tilbyr kun inntak via kommunal rustjeneste

Telefon

Sentralbord 32809040 Direkte 90179989

E-post

john-ole@gutsdrammen.no

Besøksadresse

Se Stiftelsens Guts avdelinger

Kartpunktet viser stiftelsens avdeling Drammen

Relaterte lenker

Stiftelsen Guts hjemmeside

Stiftelsen Guts Facebookside