Målgruppe:

Barn og unge i alderen 13-25 år

Tilbud:

BaR har ulike tilbud av, med og for målgruppen. Vi har gruppetilbud, anonym chat på nett, like personsamtaler med mer.  Fyll dagene for oss er en arena for både å spre og vise fram ulike tilbud, men også for å kunne rekruttere flere frivillige slik at vi kan opprette flere tilbud i nærmiljøet. Ut over aktiviteter/tilbud til målgruppen er organisasjonen en brukerorganisasjon og jobber med medvirkning på tjeneste- og systemnivå.

Nøkkelinformasjon

Eventuelle linker til hjemmeside, facebook, instagram osv: barnavrus.no / facebook.com/barnavrus / instagram: @barnavrus

Åpningstider

09.00 - 16.00 + ettermiddager med frivillige

Telefon

454 87 696

E-post

sesilie@barnavrus.no

Besøksadresse

Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo