Målgruppe

Alle med psykiske helseproblemer / utfordringer, pårørende og andre interesserte.

Tilbud

Sosiale treff, turer og like persons aktiviteter. Spre informasjon, motarbeide stigmatisering. Hjelpetelefon, Arbeidslivstelefon, Chat tjeneste, Si det med ord (sentralleddet vårt).

Nøkkelinformasjon

Hjemmeside: 

Mental Helses hjemmesider, lokallagets side der:

Facebook:

facebook.com/mentalhelsebaerum

Telefon

959 41 419

E-post

barum@mentalhelse.no

Besøksadresse