Manifestsenteret vektlegger bevisstgjøring av helsegevinster knyttet til fysisk aktivitet.

Målgruppe

Pasienter med innvilget rett til døgnbehandling innenfor TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) eller PHV (psykisk helsevern).

Tilbud

Langtids døgnbehandling (6-12 måneder) i spesialisthelsetjenesten for samtidig behandling av avhengighet til ulike rusmidler og utredning /behandling av ulike psykiske tilleggslidelser - traumer, psykose, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, med mer.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Elisabeth Holmen Winsnes

Åpningstider

Døgnåpent

E-post

winsnes@manifestsenteret.no

Besøksadresse

Hyggenveien 25
3440 Røyken

Nettsted

Manifestsenteret