Målgruppe

Mennesker i alderen 18-50 år som har eller har hatt utfordringer med rus og som ønsker personlig oppfølging og aktiviteter i hverdagen.

Tilbud

Lyset i hverdagen (Lih) er et aktivitetstilbud som jobber for å gi mennesker som har eller har hatt rusutfordringer, og som har et ønske om å gjøre noen enderinger i livet, bedre livskvalitet. Dette gjør vi gjennom aktivitet og individuell oppfølging. Vi har fokus på brukerstemmen og det er deltakerne som har stor påvirkning av aktivitetstilbudet. Vi skal skape gode relasjoner, integrering i samfunnet, stabilitet i livet når det gjelder økonomi, bolig, helse, økt selvrespekt, effektivt samarbeid og det aller beste, vi skal skape minner for livet.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Fredrik Vigsnæs

Åpningstider

Man - Fre 08.00-16.00

Telefon

48251392

E-post

fredrik.vigsnes@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Slependveien 1
1338 Sandvika