Målgruppe

Etterlatte ved selvmord

Tilbud

Et møtepunkt hvor du som har mistet noen i selvmord opplever det trygt å være. Hvor det å snakke om selvmord er selvfølgelig, og ikke et tema som en synes det er vanskelig å bringe på bane. Det vi snakker om på treffene, blir der.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

 

E-post

leveakershus@gmail.com

Besøksadresse

Nettsted

LEVE Akershus