Målgruppe

Stedet er for alle som trenger et fellesskap når livet er tungt eller helsa slått krøll for en kortere eller lengre periode.

Tilbud

Vi driver et kultur- og aktivitetshus basert på samarbeid mellom en liten stab og medlemmer. Vi tilrettelegger for deltakelse, aktivitet og felleskap. Vi har kafe, galleri, kor, band, stor hage med høner, katt og bier, og et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver. Sammen skaper vi gode hverdager og forebygger isolasjon og ensomhet.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson:

Marianne Bruusgaard

Telefon

67 80 44 70 / 924 14 563

E-post

marianne@villawalle.no

Besøksadresse

Anthon Walles vei 37
1337 Sandvika