Målgruppe

Mennesker utsatt for vold, eller trusler og vold i nær relasjon

Tilbud

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller trusler om vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr botilbud, beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

E-post

lene.walle@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Veståsen 13
1362 Hosle