K18

Målgruppe

16 - 70 år 

Tilbud 

Driver en kafe med kaffebrenneri for å få mennesker ut i jobb. Driftes også som ungdomshus/kafe to ettermiddager i uken

 

Nøkkelinformasjon

Kontakt 

Telefon/E-post: 90258682

Kenneth.strand@baerum.kommune.no,

stig.fallingen@baerum.kommune.no

Besøk oss på Facebook

https://www.facebook.com/holivcen/

https://www.facebook.com/ungdomogfritidbaerum

Åpningstider

Tirsdag – søndag 11.00-16.00 (Tirsdag 16.00-20.00 og torsdag 16.00-20. 00 Ungdomskafe)

Besøksadresse

Kadettangen 18
1336 Sandvika