Målgruppe

Mennesker med psykiske helseutfordringer/rus

Tilbud

Kort beskrivelse av hva dere gjør/tilbyr: Vi er et arbeidsted som gir tilbud til mennesker som har vanskeligheter for å komme seg inn på jobbmarkedet. Vi ansetter i første omgang innenfor våres tjenesteområdet, men målet er etterhvert å åpne opp for andre aktører

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Kenneth Strand

Åpningstider

kl 10.00 - 14.00 

 

Telefon

90258682

E-post

Kenneth.strand@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eyvind Lychesvei 10

Nettside

HØL I CVEN