Målgruppe

rusfrie rusavhengige og pårørende

Tilbud

Et værested/møteplass for rusavhengige som har tatt et standpunkt om å leve rusfritt. Vi tilbyr brukerstyrte aktiviteter som; grupper, middag, yoga, musikkgruppe, fridykking, isbading, turer, kurs/foredrag. Vi tilbyr individuell oppfølging hvis noen har behov for det og en til en samtaler. Samt støtte og motivasjon på veien videre. Vi er et sted med flere ansatte med brukererfaring og har utviklet tilbudet i tett samarbeid med brukerne. Alle aktivitetene er drevet av og med brukere. Modellen er tredelt; være, gjøre, drive. Alle i målgruppen er velkommen til å komme og bli med på sitt nivå. Tilbudet er tenkt som en øvingsarena for integrering i normalsamfunnet og et sted å bygge trygge rusfrie nettverk. Vi har også samarbeidsavtaler med to organisasjoner på rusfeltet; A-larm og Veien Tilbake som driver flere aktiviteter på Grindestua.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson:

Mimmi Amundsen

Åpningstider

mandag 10.00 - 16.00  (Pårørendegruppe 18.00-20.00) tirsdag 11.00 - 17.00 (Samtalegruppe for kvinner 18.00 - 19.30), onsdag 12.00 - 20.00, torsdag 12.00 - 20.00 (SNU-gruppe 17.30-19.00) fredag 10.00 - 14.00

E-post

mimmi.amundsen@asker.kommune.no

Besøksadresse

Alfheim 9
1384 Asker