Målgruppe

rusavhengige, fagfolk og andre.

Tilbud

Motivasjonsturer representere et ledd mellom behandling, ettervern og samfunnsinkludering. Et ledd som mange mener mangler for personer med rusavhengighet. På våre turer er alle Medvandrere og vårt mål er at alle får bruke sine ressurser til gruppa/fellesskapets beste. Vi tror dette har en overføringsverdi også utenfor våre arrangementer til at en Medvandrer også bidrar med sine ressurser til fellesskapets beste i storsamfunnet også.

Vi stiller Ikke krav til rusfrihet, men at en ikke har en atferd som virker forstyrrende inn på de andre i gruppa når en er med på våre turer.

Våre grunnleggende verdier er Mestring, mening og relasjoner og vi har fokus på naturen som metode.

 

Telefon

40215686

E-post

borgar@medvandrerne.org

Besøksadresse

Kirkeveien 221
1383 Asker