Målgruppe

Mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblematikk.

Tilbud

Fontenehuset Bærum er et arbeidsfellesskap hvor medlemmer og medarbeidere jobber side om side om alle sider av driften av et fontenehus. Fontenehuset driver etter en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell, hvor en gjennom arbeid og relasjoner kan gjenvinne troen på seg selv og opplever mestringsfølelse.

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Hanne Marit Normann

 

Åpningstider

mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Telefon

97494040

E-post

post@fontenehuset-baerum.no

Besøksadresse

Industriveien 2
1337 Sandvika