Bærum Golfklubb /

Målgruppe

Vår målgruppe er mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Den nye regjeringen gir tydelige signaler at rus og psykiatri skal gis økt innsats både på forebygging, behandling og ettervern hvor kommunenes rolle skal styrkes. I tillegg skal de «fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge». Foreningen Et slag av gangen har, sammen med flere av klubbene, startet planlegging for et prosjekt med søkelys på barn og ungdom

Tilbud

Vi ønsker å se hele menneske og bidra til at deltagerne kommer tilbake til normalsamfunnet, inn i jobb eller skole, men fortsatt sin fot i golfen som god fysisk aktivitet. På golfbanen og treningsområdene kan vi tilpasse aktiviteter og la alle prøve golf. Helårsaktivitet og rekruttering, arbeidstrening, fadderskap, og utvikling av individuelle planer står sentralt i målet om å få våre deltagere tilbake til «normalsamfunnet»

ESAG - EtSlagAvGangen:

Formål

Foreningen Et slag av gangen er ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe. Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Et slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål.
Foreningen Et slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

Et slag av gangen - bilde av golfbanen

Visjon og Verdier

Golf for alle

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Bente Rosenberg e-post: bente@bmgk.no

Marianne Smith Magelie e-post: marianne@etslagavgangen.no

Åpningstider

Vintertrening

hver fredag kl. 10-12 på Toppgolf, Griniveien 363 1356 Bekkestua

Ordinær trening

Treningstiden er hver torsdag fra kl. 11.00 til 14.00.  Det er gratis, og utstyr kan lånes av golfklubben.

 

Telefon

Bente Rosenberg 41918803 Marianne Smith Magelie 92261332

Besøksadresse

Hellerudveien 51
1350 Lommedalen