Målgruppe

Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbyr personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid. Dette kan være personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eller ingen arbeidserfaring.

Tilbud

Arba Inkludering har stor tro på at enkeltmennesket kan bidra i arbeidslivet og i samfunnet. Våre medarbeidere har bred kompetanse innen veiledning, tilrettelegging, karriereveiledning, kommunikasjon og endringsprosesser og bistår jobbsøkere som søkes inn fra NAV med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

Nettsted

Arba

Åpningstider

08.00-15.30

Telefon

926 82 777

E-post

cm@arba.no

Besøksadresse

Baker Østbysvei 10
1351 Rud