Målgruppe

Brukere og pårørende på rusfeltet

Tilbud

Selvhjelpsgrupper, 1-1 samtaler, aktiviteter

Nøkkelinformasjon

Kontaktperson

Terje Grotle

Telefon

453 43 614

E-post

terje@a-larm.no

Besøksadresse

Smiløkka 5 A
3173 Vear

Nettsted 

A-larm